Takk for at du besøker nettstedet vårt.
Les disse vilkårene omhyggelig, ettersom de gjelder bruken av nettstedet clubx.no enten som gjest eller som registrert bruker. Ved å åpne og/eller bruke nettstedet vårt aksepterer du at du godtar våre brukervilkårene, og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, bør du heller ikke bruke nettstedet. Aldersgrense for å opprette medlemskap er 18 år.

1 - Generelle bestemmelser
Nettsiden kan tas i bruk på mobile enheter som pc, mobil, nettbrett og tv som er satt opp med internett. Nettsiden tilbyr kontakt med faktiske likesinnede personer. Nettsiden gir bruker med medlemskap tilgang til database med profiler. Nettsiden er kun ment for personlig bruk, med medlemskap samtykker brukeren å kun bruke nettsiden til personlige formål.

Det vil kunne forekomme tekst og bilder med seksuelt innhold som kan oppfattes støtende av noen.
Nettsiden inneholder betalingstjenester, brukeren vil bli gjort oppmerksom på pris -og betalingsbetingelser før innhold på nettsiden blir gjort tilgjengelig og aktivert.
Vår nettside samt andre nettsider i samme kategori vokser stadig og vi setter stor pris på tilbakemeldinger gjennom vår nettside, ettersom dette kan hjelpe oss med å bygge ut tilbudet vårt og lage en enda bedre tjeneste.

2 – Club X`s personvern

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til generelle retningslinjer for personvern . Ved å bruke nettstedet samtykker du i slik behandling. Bilder som lastes opp skal være av brukeren selv, eventuelt av andre samtykkende personer. Ved opplasting av bilder ligger ansvaret hos brukeren. Bilder skal ikke være av personer under 18 år, og må ikke bryte norsk lov. Medlemskap kan bli avsluttet og slettet ved utøvelse av krenkende/uetisk oppførsel. Samt ved mistanke om falske profiler. Avslutning/sletting av profil på grunnlag av dette vil ikke få medlemskontigent refundert.

3 – Etterretteligheten av informasjon som vises
Selv om vi etterstreber at informasjonen på nettstedet skal være aktuell, korrekt og oppdatert på det tidspunktet den publiseres, gir vi ingen løfter, betingelser, erklæringer eller garantier (verken uttrykkelig eller implisitt) hva angår etterretteligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av den aktuelle informasjonen. Vi utelukker ansvar for alle direkte eller indirekte tap, skader eller følgeskader som måtte oppstå fra bruken av, eller noen handling som utføres som følge av, informasjon som vises på nettstedet.

4 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter
Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet og i materialet som publiseres der.
Det er tillatt å laste ned og skrive ut utdrag fra nettstedets innhold for egen, personlig og ikke-kommersiell bruk. All annen bruk av nettstedet, inkludert gjengivelse, endring, distribusjon, overføring, publisering, visning eller fremføring av innholdet på nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Club X er ikke tillatt.

5 - Gratis 14 dager.
Kortet blir ikke trukket selv om man må legge inn kortinfo. før det har gått 14 dager.

6 – Lenker til nettstedet
Du kan opprette lenker til startsiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rimelig og lovlig, og som ikke skader eller utnytter vårt omdømme. Eventuelle lenker må overholde retningslinjene for immaterielle rettigheter, som beskrevet ovenfor under punkt4. Du må ikke opprette en lenke på en måte som gir inntrykk av noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side, når dette ikke foreligger. Du må ikke opprette en lenke hvis ditt eget nettsted har innhold som er usmakelig, krenkende eller kontroversielt, som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som tilhører en annen person, eller på annen måte ikke overholder alle relevante lover og forskrifter.
Du må ikke opprette en lenke fra noe nettsted som du selv ikke eier.
Vårt nettsted må ikke rammes inn på noe annet nettsted.
Du kan ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn startsiden.

Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle tillatelsen til å opprette lenker, av hvilken som helst grunn og når som helst, uten å varsle deg.

7 – Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger
Club X skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller andre personer for tap eller skader av noe slag som måtte oppstå fra uautorisert bruk av nettstedet, eller fra bruken av informasjon det inneholder.
Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og ansvarsfraskrivelsene som definert av Club X. Club X forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og vil publisere et varsel på nettstedet når det skjer.
Club X vil i rimelig grad etterstrebe å sørge for at nettstedet er i full drift. På grunn av egenskaper ved Internett kan ikke Club X garantere at nettstedet vil være fritt for forsinkelser, avbrudd eller feil.

8 – Endringer av nettstedet
Konsernet forbeholder seg retten til å foreta endringer på nettstedet, i retningslinjer og i disse vilkårene av en hvilken som helst grunn og når som helst. Du er underlagt vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bruker nettstedet. Du bør sjekke nettstedet en gang iblant for å lese gjennom vilkårene som gjelder til enhver tid.